ABAAS

advisory board as a service

ABAAS brengt jouw onderneming naar een hoger niveau, ontzorging door een voorzitter met platform.
Vernieuwende procedures die je onderneming vanuit een ander standpunt bekijken. De eerste echte full service raad van advies in Vlaanderen.

De raad van advies is een adviserend platform en denktank voor de KMO-eigenaar-ondernemer. Er wordt gedebatteerd over allerhande vraagstukken die zowel van juridische, financiële of strategische aard kunnen zijn. De vergaderingen zijn vertrouwelijk en bieden de mogelijkheid om advies in te winnen en vragen of bekommernissen voor te leggen aan externe experts. Die externe adviseurs zijn een kritisch klankbord voor de eigenaar-ondernemer.

Het oprichten van een raad van advies kan nuttig zijn bij bedrijfsgroei, professionalisering, aanboren van nieuwe markten/producten of bedrijfsoverdracht.

Belangrijk is dat de raad van advies hoogstens aanbevelingen formuleert die bovendien niet bindend zijn. Ze moeten de eigenaar-ondernemer helpen om de juiste weg te bewandelen. Het is vaak een eerste stap naar het inrichten van een actieve raad van bestuur.

Een raad van advies kan worden opgericht op initiatief van de eigenaar-ondernemer. Dit is een flexibele procedure die enkel een contractuele relatie teweegbrengt. Deze raad is immers geen wettelijk orgaan. Ook de ontbindingsmogelijkheden zijn flexibel en op initiatief van de eigenaar-ondernemer, deze is en blijft volledig in controle.

Volgens de regels van de corporate governance wordt best een externe adviseur aangesteld als voorzitter. In de praktijk zien we echter nog te vaak dat de raad van advies wordt voorgezeten en aangestuurd door de eigenaar- ondernemer. Dat is volgens ons fout, de kerntaken zijn ontzorgen, verbinden en faciliteren. De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda, de verslaggeving en de praktische planning van de vergaderingen. De voorzitter is dus best net niet de eigenaar-ondernemer.

👉 Gespecialiseerd in jonge bedrijven die aan het begin staan van een mooi groei verhaal, een professionele opstart, goed begonnen is half gewonnen!

👉 Wij zijn echt onafhankelijk als voorzitter, geen klant, geen investeerder, geen intimi, geen consultant en ook geen familie.

👉 Wij voorzien een tool + voorzitter en een contract met onder andere volgende zaken: NDA, burgerlijke aansprakelijkheid en belangenvermenging tussen uw onderneming en de leden van de raad.

👉 Samen met Voka kunnen we op zoek gaan naar matchmaking van extra leden, experten en passende kandidaten.

👉 Bedrijven met een adviesraad trekken makkelijker investeerders aan, presteren beter en hebben minder kans op falen.

chairman / voorzitter

Kerntaken zijn ontzorgen, verbinden en faciliteren. De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda, de verslaggeving en de praktische planning van de vergaderingen.

platform / tool

De functionaliteiten zijn ontzorgen, verbinden en centralisatie. De tool is onder meer verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige documenten, de agenda, de verslaggeving, relevante cijfers en topics.

advisory board as a service
full service raad van advies

Daag ons uit!
Heeft uw onderneming nood aan professionele begeleiding? Zin in een vrijblijvend gesprek? Laat ons samen rond de tafel zitten. We zijn één en al oor, en zijn graag de start van jouw advies verhaal. Contacteer ons en ontvang meer informatie over ABAAS.

ABAAS © advisory board as a service - VOKA OVL spin-off